Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Bolşevik ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Bolşevik anlamı İng. Bolshevik
Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinin V. Lenin öncülüğündeki hizbi olup, 20. yüzyılın başlarında disiplinli, profesyonel, küçük bir devrimci grubun öncülüğünde bir parti yapılanmasını öngören ve Rusya'da doğrudan sosyalizme geçilmesi gerektiğini savunan Menşevik karşıtı grup.

Güncel Türkçe Sözlük

Bolşevik, -ği anlamı
öz. is. Bolşeviklik yanlısı kimse.

Türkçe - İngilizce

Bolşevik anlamı
isim
1) Bolshevik
2) Bolshevist
sıfat
1) Bolshevik
2) Bolshevist

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

bolşevik anlamı Fr.bolchevique
1. Bolşeviklik yanlısı kimse:§ "Ve komünistler de Marxiste, bolşevik, menşevik diye üç muhtelif cephe teşkil ediyordu." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 170. § "Ulan Bolşevik bozuntusu, ananla da yat bari!" -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 134. § "Mesela Lenin, Bolşeviklik için yakın mefkûre olarak kolektivizmi, uzak mefkûre suretinde de komünizmi ileri sürmüştür." -Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 23. § "…Marksizmin bolsevik yorumunu değil özgürlükçü yorumunu uygulayacağını söylüyor,…"-Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 178. 2. Bolşeviklikle ilgili olan.

"Bolşevik" için örnek kullanımlar

Dünya Sistemi'ne göre Panislamist, pantürkist ve Bolşevik olunmayacaktı.
According to the World System Panislamic, pan-Turkic and the Bolshevik olunmayacaktı.
Kaynak: netgazete.com
1917: Bolşevik Devrimi Çarlık'ın Rusyası'nın sonunu getirdi.
1917: Russia's Bolshevik Revolution brought about the end Çarlık'ın.
Kaynak: radikal.com.tr
Bu olaydan bir yıl önce de Bolşevik İhtilali nedeniyle Rusya Harpten çekilmiş idi.
This is due to the Bolshevik Revolution in Russia war, a year before the incident was taken.
Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr
1917'de Bolşevik Devrimi'nin Türk siyasi hayatını derinden etkileyebileceğini kim düşünebilirdi ki?
Profoundly affect the Bolshevik Revolution in 1917, the Turkish political life who would have thought?
Kaynak: aksiyon.com.tr
Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 'nin İkinci
Kaynak: Bolşevizm
Partisi/Bolşevik (Vsesoyuznaya Kommunistiçeskaya Partiya/Bolşevik), 1917'deki Ekim Devrimi 'nden 1991'e değin Sovyetler Birliği 'ni yöneten parti.
Kaynak: Sovyetler Birliği Komünist Partisi
Ekim Devrimi, Bolşevik Devrimi ya da Rus Devrimi (Rusça : Октябрьская революция / Oktyabrskaya revolyutsiya), Çarlık Rusyası 'nda Jülyen
Kaynak: Ekim Devrimi
Bolşevist Rusya veya Bolşevik Rusya Rus İç Savaşı sırasında bolşevik kesim için kullanılan ortak bir terimdir. Özellikle Ekim Devrimi
Kaynak: Bolşevik Rusya
Bolşevik Adası, (Rusça : о́стров Большеви́к) Rusya 'nın Kuzey Kutbu 'ndaki Severnaya Zemlya adalar grubunun en güneydeki adasıdır.
Kaynak: Bolşevik Adası
Nasyonal Bolşevik Parti, 1992 yılında Moskova 'da kurulmuş olan; "sosyal faşist" görüşlü siyasi partidir. Stalinizm ve nasyonal sosyalizm
Kaynak: Nasyonal Bolşevik Parti
Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) 10. Kongresi, Moskova 'da 8-16 Mart 1921 tarihinde yapılmıştır. 732 bin parti üyesini temsilen 1135
Kaynak: SBKP 10. Kongresi
Lenin'in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti, uzun yıllar Sovyetler Birliği'nde Bolşevik Parti üyesi
Kaynak: Lev Troçki
Eski Bolşevikler (Rusça : ста́рый большеви́к) 1917 Ekim Devrimi öncesindeki Bolşevik parti üyelerini belirtmek için kullanılan resmi
Kaynak: Eski Bolşevikler
Rus İç Savaşı, 1917 ve 1922 yılları arası Ekim Devrimi ile başa geçen Bolşevik lere karşı çok sayıda muhalif Rus siyasi parti örgütleri
Kaynak: Rus İç Savaşı
Leninizm, Marksizm üzerine kurulmuş politik ve ekonomik bir teoridir. Marksizm `in bir kolu ve aşaması olarak ele alınır, Bolşevik
Kaynak: Leninizm
Nikolay İvanoviç Buharin (Rusça : Николай Иванович Бухарин), (9 Ekim 1888 – 13 Mart 1938 ), Bolşevik devrimci ve entelektüel , Sovyet
Kaynak: Nikolay Buharin
Matvei Konstantinoviç Muranov (29 Kasım 1873 — 9 Aralık 1959) Ukrayna doğumlu Bolşevik devrimci ve Sovyet siyasetçisi. Hayatı
Kaynak: Matvei Muranov
Kronstadt Ayaklanması, Sovyet denizcilerinin ve askerlerinin Stepan Petriçenko önderliğinde Bolşevik iktidarına karşı başkaldırısıdır.
Kaynak: Kronstadt Ayaklanması
Mühürlü Tren, I. Dünya Savaşı sırasında İsviçre 'de sürgünde bulunan Rus Bolşevik lider Lenin ve beraberindekilerin 1917 yılı Şubat
Kaynak: Mühürlü Tren
21 Ekim 1978), Ermeni asıllı Bolşevik önder ve Sovyet devlet adamı. Stalin ile Kruşçev dönemlerinde iç ve dış ticaretten sorumlu
Kaynak: Anastas Mikoyan
Sovyetler Birliği 'nin askerî tarihi Bolşevik lerin iktidara geldiği 1917 Ekim Devrimi ni izleyen günlerde başlar. Yeni hükümet Rus İç
Kaynak: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin askerî tarihi
İşçi Muhalefeti (Rusça sı: Рабочая оппозиция), Rusya Komünist Partisi (Bolşevik) içinde 1920 yılında yeni kurulan Sovyet iktidarına karşı
Kaynak: İşçi Muhalefeti
(Ermenice : Ստեփան Գեւորգի Շահումյան; Rusça : Степан Георгиевич Шаумян) (1 Ekim 1878 – 20 Eylül 1918) Ermeni asıllı Rus komünist ve Bolşevik .
Kaynak: Stepan Şaumyan
Lenin'in Vasiyeti, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1922 yılı sonu – 1923 yılı başında yazılan belge. Belgede Lenin Sovyetler
Kaynak: Lenin'in Vasiyeti

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.