Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

buharlaşma ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

buharlaşma anlamı İng. evaporation
Katı bir gıda maddesinin bileşiminde bulunan sıvının veya sıvı bir maddenin yüksek ısı veya ısı değişikliği nedeniyle uçması.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

buharlaşma anlamı İng. evaporation, evatransporation Osm. tebahhur Lat.vapor: buhar Alm. Verdunstung Fr. evaporation
Toprak yüzeyindeki suyun buharlaşması ve toprak üzerinde yetişen bitkilerin terlemesi (transpirasyon) ile su kaybı. Evaporasyon, evatransporasyon.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

buharlaşma anlamı İng. vaporisation Osm. tebahhur Alm. Verdampfung Fr. vaporisation
Bir özdeğin, kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evrenden gaz evreye geçmesi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

buharlaşma anlamı
bakınız» buğulaşma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

buharlaşma anlamı İng. evaporation
Suyun veya diğer sıvı maddelerin gaz hâline dönüşmesi, evaporasyon.

Güncel Türkçe Sözlük

buharlaşma anlamı
is. Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur.

Kimya Terimleri Sözlüğü

buharlaşma anlamı İng. vaporization Alm. Verdampfen, Verdunsten Fr. vaporisation
Bir maddenin kimyasal bir değişme olmaksızın sıvı halden buhar haline geçmesi.

Türkçe - İngilizce

buharlaşma anlamı
isim
1) evaporation
2) vaporization
3) volatilization

buharlaşma eş anlamlısı

buğulaşma
is. Buğulaşmak işi, buharlaşma.
tebahhur
is. esk. Su, sıvı vb. kaynayıp buhar olma, buğulaşma, buharlaşma, uçma.

"buharlaşma" için örnek kullanımlar

Tabii sahne Almanya olunca, buharlaşma o denli hızlı olamıyor.
Of course, when the stage Germany, evaporation, it can not come so quickly.
Kaynak: haberturk.com
Ardahan'daki cadde ve sokaklarda kar birikintilerinin erimesiyle kentte yoğun buharlaşma meydana geldi.
The melting of snow accumulation avenues and streets in the city Ardahan intense evaporation has occurred.
Kaynak: haberler.com
Barajı sulama ya da elektrik, hangisi için yaparsanız yapın, ketleyip de akarsuları durgun su haline getirdiğinizde geniş yüzeylerden buharlaşma yükseliyor.
Dam irrigation or electricity, for which you do, ketleyip When the streams become stagnant water evaporation from large surfaces up.
Kaynak: bianet.org
Buharlaşma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı hâline gelmesine buharlaşma denir. Su buharının tekrar su haline geçmesine de
Kaynak: Su buharı
Evapotranspirasyon, evaporasyon ve transpirasyon kelimelerinin birleşmesinden oluşan, bitkinin su tüketimi ve buharlaşma ile birlikte
Kaynak: Evapotranspirasyon
Ürohidroz bazı kuş türlerinin gaita ve idrardan oluşan dışkılarını ayaklarına yöneltmeleri ve buharlaşma sonucunda serinlemelerine verilen
Kaynak: Ürohidroz
Gereken buharlaşma basıncına belli bir sıcaklıkta sahip olan bütün katılar genellikle süblimleşebilir. Karbon, arsenik gibi bazı
Kaynak: Süblimleşme
Karların erimesi, yağmurlar ve daha az olan buharlaşma nedeniyle ilkbahar ve sonbaharda daha yüksek akarlar. ve daha çok buharlaşma olduğu
Kaynak: Nivoplüvyal
Suyun gizli buharlaşma ısısı yüksektir: 100 °C'de 1 g suyu 1 g su buharı haline dönüştürmek için 539 kaloriye ihtiyaç vardır. Gizli buharlaşma
Kaynak: Su
miktarı yaklaşık saatte 71.600 m 3'tür ve dolaşan suyun yaklaşık yüzde 5 civarı buharlaşma ile kaybolur (bu miktarın eklenmesi gereklidir).
Kaynak: Soğutma kulesi
Son yıllarda gölü besleyen akarsuların göle ulaşmaması ve gölün buharlaşma ile su kaybetmesi tuzluluk oranını artırmıştır. Göl denizden 2
Kaynak: Burdur Gölü
252,5 °C'de erir, -248,12 °C'de kaynar, buharlaşma ısısı 333 cal/mol ve sublimasyon ısısı 393 cal/mol'dür. Kimyevi özellik bakımından
Kaynak: Trityum
Su seviyesinin deniz seviyesinden aşağıya düşme sebebi, buharlaşma artarken yağışların da azalmasıdır. Bir de, denize dökülen suların % 80
Kaynak: Hazar Denizi
Bu iklim sınıflandırma yönteminde, terleme ve buharlaşma değerleri kullanılarak toprak ve su yığınlarını görüntülenir Bu yöntemde, belli
Kaynak: İklim
Yazın ise yoğun buharlaşma sebebiyle suları azalır. Önemli bir hidroelektrik kaynağıdır. En önemli kolları Brezine (585 km), Pripyat
Kaynak: Dinyeper
Buhardaki bu depolanmış ısının nedeni suyun yüksek buharlaşma ısısı dır. Mühendis ler buhar makinelerini modellemek için ideal
Kaynak: Buhar
Yılda yaklaşık 0.6m ile 1m arasında buharlaşma olmaktadır. Urmiye Gölü, bir UNESCO Biosfer rezervi dir. Kategori:İran'daki göller
Kaynak: Urmiye Gölü
Maddelerin ısı kapasiteleri, erime ve buharlaşma ısıları ve kimyevi değişmeye bağlı reaksiyon ısıları daima kalori terimi ile ifade
Kaynak: Kalori

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.