Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cah ne demek?

 - 1 sözlük, 3 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

cah anlamı
Parmaklık, korkuluk

-Sivas

cah anlamı
Öküz, manda, keçi vb. hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi.

*Afşin, *Elbistan -Maraş
*Antakya -Hatay

cah anlamı
Uçurum.

Uluşiran *Şiran -Gümüşhane

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2016 © Sözce hakları saklıdır.