Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cebir ne demek?

 - 6 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

cebir anlamı İng. algebra Alm. Algebra Fr. algèbre Arap. al-cebr
1 - Sayılar yerine imler konularak sayısal işlemlerin genelleştirilmesi. 2 - Sayıbilgisinin soyutlanması. 3 - Her x, y, z öğesi ve a sayısı için, üzerinde x (y+z) = xy + xz, (x+y) z = xz + yz, a(xy) = (ax) y = x (ay) eşitliklerini sağlayan bir çarpma işlemiyle donatılmış doğrusal uzay. Anlamdaş. doğrusal birleşmeli cebir. 4 - bakınız» kümeler cebiri.(…)
cebir anlamı İng. algebra Alm. Algebra Fr. algébre Az. cebr
(…)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

cebir anlamı Osm. cebir Fr. algèbre
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

cebir, -bri anlamı
(I) is. esk. Zor, zorlayış.
cebir, -bri anlamı
(II) is. mat. esk. Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu: Bilinen en eski cebir kitabı, Harezm Türklerinden Musa oğlu Mehmet'in 830 yılında yazılan eseridir.

Türkçe - İngilizce

cebir anlamı
isim
1) algebra
sıfat
1) algebraic
2) algebraical

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

cebir anlamı
< Ar. cebr: zor

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Cebir anlamı
Kayseri ili, Talas ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

cebir eş anlamlısı

zor
is. 1. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: "Onun için hiçbir zorum, sıkıntım yokmuş gibi ara sıra denize taşlarımı atmakta devam ederek hızlı hızlı yürüdüm." -R. N. Güntekin. 2. Yüküm, mecburiyet: "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu." -N. Cumalı. 3. Baskı: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi." -M. Ş. Esendal. 4. sf. Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı: "Sabır güzel, faydalı; fakat zor şeydir." -B. Felek. 5. zf. Güçlükle, zorla: "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kütlesini zor zapt ediyorlardı." -H. Taner. 6. ünl. "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz.

"cebir" için örnek kullanımlar

Paket ile, cebir ve şiddeti övmedikçe bunlar suç olmaktan çıkarılıyor.
With the package, algebra, and the severity of these crimes being övmedikçe removed.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Fakat bu sefer sınavda cebir yerine iktisat soruları sormuşum.
But this time, instead of algebra exam, I asked questions of economics.
Kaynak: birgun.net
Terör suçlarına cebir, şiddet ve tehdit şartı getiriliyor.
Algebra terrorist crimes, violence and threats are brought requirement.
Kaynak: sonsayfa.com
Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar
Kaynak: Soyut cebir
Doğrusal cebir ya da Lineer cebir; Matematiğin, yöney ler (vektör), yöney uzayları , doğrusal dönüşüm ler, doğrusal denklem takımları ve
Kaynak: Doğrusal cebir
Cisim, halka ve öbek gibi soyut bir cebir sel yapıdır. Kabaca, elemanları arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme (sıfıra bölme hariç
Kaynak: Cisim (cebir)
Bağıntısal cebir, cebir in bağıntı lar üzerine yoğunlaşıp birinci düzey mantığı kullanan bir dalıdır. Bilgisayar bilimleri nde, ve
Kaynak: Bağıntısal cebir
Halka, matematiğin temel yapılarından biridir ve soyut cebir de tam sayıların soyutlamasıdır. Bu yapıyı işleyen dala halka kuramı denir
Kaynak: Halka (cebir)
Mantıksal cebir Cebir den farklı olarak, lojik değişmeleri sembol eden bir metodtur. Yalnız iki yönüyle farklıdır: Matematiksel olarak
Kaynak: Mantıksal Cebir
Evrensel cebir, Matematiğin bir dalıdır, tüm cebirsel yapılara ortak olan özellikleri inceleyen bilim in ad ıdır. (soyut) cebir bir birim A
Kaynak: Evrensel cebir
Parabol ün (kırmızı eğri) cebirsel denklemi; math y x^2 - x - 2/math'dir. Basit cebir, matematik dersinde öğretilen cebir in en temel kısmıdır.
Kaynak: Temel cebir
Bilgisayarlı cebir sistemi (BCS) sembolik matematiği kolaylaştıran yazılım programıdır . BCS işlevselliğinin özü sembolik biçimlerdeki
Kaynak: Bilgisayarlı cebir sistemi
Cebirin temel teoremi, her ne kadar cebir in ve teoremin kanıtlanmasından sonra üretilmiş matematiğin büyük bir bölümünün geliştirilmesinde
Kaynak: Cebirin temel teoremi
Öbek (veya grup), soyut cebir in en temel matematiksel yapısıdır. Öbek, öncelikle bir küme dir, öğe leri boş olmayan bir küme ve üzerine
Kaynak: Öbek (matematik)
Halka (Cebir) - matematiğin temel yapılarından biridir ve soyut cebir de tam sayıların soyutlamasıdır. Halka (film) - 2002 Amerikan
Kaynak: Halka (anlam ayrımı)
Adından anlaşılabileceği gibi, soyut cebir in, özellikle değişmeli cebir in yöntemleri ile geometri nin dili ve problemlerini biraraya
Kaynak: Cebirsel geometri
Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlet e kaynak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan
Kaynak: Vergi
Cisim , matematik te cebir sel yapılardan birine verilen addır. Cisim , fizik te hacim kaplayan öğelere denir. Cisim , felsefe de
Kaynak: Cisim

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.