Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cevher ne demek?

 - 9 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

cevher anlamı İng. ore Alm.Erz Fr. minéraux
İçindeki metal ya da Yarımetallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve mineraller.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

cevher anlamı
Ebced hesabında noktasız harf. bkz ebced, tarih-i mucem.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

cevher anlamı
bakınız» filiz.

Güncel Türkçe Sözlük

cevher anlamı
is. 1. Bir şeyin özü, maya, gevher: "Şu kuvvetin, cevherin sırrını öğrenmek için soruyorum." -S. F. Abasıyanık. 2. Değerli süs taşı, mücevher. 3. mec. İyi yetenek: "Avrupa aristokratı, cevheri tükenmeye yüz tutmuş bir insandır." -P. Safa. 4. fel. Töz.

Kimya Terimleri Sözlüğü

cevher anlamı İng. ore Alm.Erz Fr. mineraux
İçindeki metal ya da yarı metallerin çeşitli yöntemlerle ayrılabileceği doğal bileşikler ve mineraller.

Kişi Adları Sözlüğü

Cevher anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Bir şeyin esası, öz, maya. 2. Güç, enerji. 3. Değerli süs taşı, mücevher.
Cinsiyet: Kız
1. Bir şeyin esası, öz, maya. 2. Güç, enerji. 3. Değerli süs taşı, mücevher.

Türkçe - İngilizce

cevher anlamı
isim
1) ore
2) jewel
3) essence
4) goodness

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

cevher anlamı
Maden, cevher

Keban Baskil Ağın Elazığ

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Cevher anlamı
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

cevher eş anlamlısı

gevher
is. esk. Cevher.
maya
(I) is. 1. kim. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment: Ekmek mayası. Yoğurt mayası. Kımız mayası. 2. kim. İçerdikleri enzimlerin katalizör niteliği etkisiyle şekerleri karbondioksit ve alkole dönüştüren bir hücreli bitki organizmaları. 3. mec. Yaradılış, öz nitelik: "Belki biri soyutlanmaya daha az yatkın, öteki daha fazla tetikti ama mayaları galiba birdi." -A. İlhan. 4. argo Arsız, utanmaz kimse.
maya
(II) is. hay. b. hlk. 1. Damızlık dişi hayvan. 2. Dişi deve.
maya
(III) is. Uzun havalardan bir tür halk türküsü.
töz
is. 1. Kök, asıl, cevher. 2. fel. Değişenlerin özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist kavram, cevher.

"cevher" için örnek kullanımlar

Ama efsane teknik adam Harry Redknapp onda bambaşka bir cevher gördü.
But the legendary coach Harry Redknapp saw in him a completely different matter.
Kaynak: hurriyet.com.tr
HAYALET: 'Yazı Tura' filminde canlandırdığı 'Cevher' karakterinin lakabı.
GHOST: 'Heads or Tails' for her portrayal 'ore' character nickname.
Kaynak: sabah.com.tr
Başta Vidmar ve Cevher olmak üzere çok oyuncudan katkı almaya başladılar.
Vidmar and mineral additives, including in particular began to take a very player.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Siz o cevher gibi düşünceleri, söz kalıbıyla cevherleştirin ortaya koyun.
You like the ideas that matter, they put out the pattern cevherleştirin.
Kaynak: zaman.ro
Maden, diğer adıyla cevher yer kabuğu nda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral lere verilen addır.
Kaynak: Maden
Cevher hazırlama, temel olarak, kıymetli mineral leri cevher den ayırma işlemidir. Endüstriyel ölçekli cevher hazırlama işlemleri bir çok
Kaynak: Cevher hazırlama
Tenör, bir cevher veya konsantre içerisindeki metal miktarının toplam kütleye olan oranının yüzde olarak ifade edilmesidir.
Kaynak: Cevher tenörü
Metalurji (Metal bilimi), metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini,
Kaynak: Metalurji
Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta
Kaynak: Parkinson hastalığı
maden mühendisliği , jeoloji mühendisliği , petrol ve doğal gaz mühendisliği , jeofizik mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bulunur.
Kaynak: İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.