Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Clitellata ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

Clitellata anlamı Lat.Clitella
Kuşaklı solucanlar.

"Clitellata" için örnek kullanımlar

Şube: Annelida - Halkalı solucanlar : Sınıf:Clitellata Şube: Arthropoda - Eklem bacaklılar : Alt şube: Chelicerata - Alt şube:Crustacea -
Kaynak: Hayvanlar aleminin sınıflandırılması
Sınıf Clitellata Sınıf Oligochaeta : Altsınıf Acanthobdellida : Altsınıf Branchiobdellida : Altsınıf Hirudinea Sınıf Myzostomida
Kaynak: Halkalı solucanlar
jpg | resim_genişliği 250px | resim_bilgisi Taşta bir sülük | alem Animalia | şube Annelida | sınıf Clitellata | altsınıf Hirudinea |
Kaynak: Sülük
jpg | resim_genişliği 250px | resim_bilgisi Toprak solucanı (Lumbricus terrestris ) | alem Animalia | şube Annelida | sınıf Clitellata
Kaynak: Toprak ve tatlısu halkalı solucanları
gif | alem Animal ia | şube Annelid a | sınıf Oligochaeta | takım Clitellata | familya Tubificidae | cins Tubifex | tür T. tubifex |
Kaynak: Tubifex

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.