Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çelişki ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

çelişki anlamı İng. contradiction Osm. tenakuz Lat.contractictio Alm. Widerspruch, Kontradiktion Fr. contradiction
1- Ne doğru ne de yanlış olan önerme. 2- Hem doğru hem yanlış olan önerme. 3- p bir önerme olmak üzere (...) önermesi.
çelişki anlamı
bakınız» tutarsız formül.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

çelişki anlamı Osm. tenakuz Fr. contradication
Anlatımda, birbirine aykırı düşen kavramların karşılaşması.

Güncel Türkçe Sözlük

çelişki anlamı
is. Söylenilen sözlerin birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks: "Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır." -A. Ağaoğlu.

Türkçe - İngilizce

çelişki anlamı
isim
1) contradiction
2) paradox
3) contrast
4) discrepancy
5) variable
6) antinomy
7) cleavage
8) excursion
9) contradictoriness

çelişki eş anlamlısı

paradoks
is. 1. Aykırı düşünce: "Başından beri çevremizde bize karşı bir kalabalık, gerçek dışı bir grup olarak kaldık, toplumsal bir paradoks olarak." -A. İlhan. 2. Çelişki. 3. fel. Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.
tenakuz
is. (tena:kuz) esk. Çelişme, çelişki.

"çelişki" için örnek kullanımlar

Aslında böyle olması beklenir, çelişki varsa sorun da kaçınılmazdır.
In fact, it is expected to be the problem if conflict is inevitable.
Kaynak: aksiyon.com.tr
İlk çelişki; Türkiye ve Avrupa arasındaki hakemlik algısı görünüyor.
The first contradiction, it seems the perception of arbitration between Turkey and Europe.
Kaynak: birgun.net
Böyle bir çelişki ve ikilem, doğada ki hiç bir canlıda yoktur.
Such a contradiction and paradox, that no one living thing in nature, are not available.
Kaynak: haber3.com
Yazının başı ile bu geldiğimiz nokta da çelişki varmış gibi gelebilir.
There was a conflict with the head of the article, this may sound like where we are.
Kaynak: yesilgazete.org
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır.
Kaynak: Paradoks
Terim, kendisi ile tanımladığı eserler arasında bir çelişki barındırır. Tanıma dahil olan eserler sadece siyah ve beyaz renklerini
Kaynak: Siyah beyaz
High-Tech Çağı 'nın en çelişki yanı, insanlara özgürlüğü sağlaması beklenen teknolojik cihazların, tam tersi, insanları onların kölesi
Kaynak: İnsan ve Teknoloji (kitap)
Paradoks , görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması veya sezgiye karşı bir sonuç yaratması
Kaynak: Paradoks (anlam ayrımı)
Bu görüş, bir nesnenin varlığının, nesnenin var olmamasının bir çelişki teşkil etmesine dayanarak ıspatlanabileceğini savunan klasik
Kaynak: Sezgici matematik
Bütün bu öğretilerde diyalektik mantık genel anlamda çelişki ve bağıntılılık kavramlarıyla işleyen bir mantık biçimi olarak meydana gelir
Kaynak: Diyalektik mantık
İstanbul: YKY) kavramsal olarak çatışkı ve çelişkilerle dolu olan Viktorya dönemini yine çelişki ve çatışmalarla dolu anahtar kelimeler
Kaynak: Victoria devri
Başka bir deyişle hem bu ilke hem de karşıtı, çelişki doğmadan doğru olarak kabul edilebilir. Doğal sayıların özelliği : Bazen iyi-sıralılık
Kaynak: İyi-sıralılık ilkesi
kesimlere eleştirel yaklaşır nitekim bu sebeple eleştirildiği veya çelişki ile suçlandığı olmuştur Bu tarzından yola çıkarak kendisi
Kaynak: Ali Şeriati
Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler. Mizah dan farkı
Kaynak: İroni
Bu teori sosyalizm ile kapitalizmin uzlaşmaz çelişki içinde olduklarından bir arada yaşayamayacaklarını söyleyen marksizm in genel
Kaynak: Barış içinde bir arada yaşama
Ancak buradaki çelişki, Gürcistan'ın Sovyet etkisinden kurtulması yönünde takınılan milliyetçi tutumun, ülke içerisinde bulunan etnik
Kaynak: Zviad Gamsakhurdia
Oluşturmacılara göre bir nesnenin var olmadığını varsayıp bu varsayımdan bir çelişki türetildiğinde -nesnenin kendisini bulmadıkça
Kaynak: Oluşturmacı matematik
girmiş olmaktadır, ki diyalektiği sürekli bir değişim ve çelişki olarak anlayanlar için Heraklit bir anlamda diyalektiğin babası sayılmaktadır.
Kaynak: Efes Okulu
Bu iki durum arasında bir çelişki bulunmamaktadır Aksine, İslam, Türk olmayı mümkün kılan bir önkoşuldur, Türk kimliğinin onsuz olmaz bir
Kaynak: Türk-İslam sentezi
"Bu ne yaman çelişki anne" dizesi de zaman içerisinde yaygınlaşarak çelişkili durumları anlatmak için sık kullanılan bir söz halini
Kaynak: Hani Benim Gençliğim
bu kaynaklar arasındaki çelişki, devrimin yerleşmesi için yapılan çalışmalar, bu çalışmaların doğru ve yanlış yanları ile Kemalist
Kaynak: Tek Adam (kitap)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.