Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çıkar çatışması ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"çıkar çatışması" için örnek kullanımlar

Suriye üzerinde Rusya, İran ve ABD'nin de içinde olduğu bir çıkar çatışması yaşanıyor.
On Syria, Russia, Iran and the United States is in a conflict of interest is taking place.
Kaynak: radikal.com.tr
Derdiniz ne, Galatasaraylı medya ve odakların dolduruşuna gelmiyorsanız, yaptığınızın çıkar çatışması dışında bişr izahı yok ne yazık ki.
What's the matter, do not come from Galatasaray media and focuses dolduruşuna, unfortunately, do not explain your work Bishr outside of a conflict of interest.
Kaynak: fanatik.com.tr
ABD, Rusya, AB, Çin, İran gibi devletler ile Hizbullah, El Kaide, Müslüman Kardeşler, PKK örgütler bu alanda çok ciddi çıkar çatışması içindedirler.
U.S., Russia, EU, ​​China, states like Iran and Hezbollah, al Qaeda, the Muslim Brotherhood, the PKK organizations in this field are in a very serious conflict of interest.
Kaynak: haberler.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.