Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çit ne demek?

 - 6 sözlük, 35 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

çit anlamı İng. hedge Alm. Hecke Fr. haie
Birbirinden ayırmak için, komşu iki tarla, bahçe, bağ arasına ya da yol kıyılarına yerleştirilen bitkisel bölme.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

çit anlamı
(I) 1. Tülbent başörtüsü. (Küllük *Iğdır -Kars) 2. Basma, patiska ve ketenin ortak adı. (Küllük *Iğdır -Kars) 3. Çiçekli basma. (Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)
çit anlamı
(II) 1. Yüksek kenarlı saman arabası. (Esnemez, Çukurhisar, inönü -Eskişehir) 2. Ağaç örgülü saman taşıma kabı. (Boyalı *Güdül -Ankara)
çit anlamı
(III) 1. Yetişkin kuzuların konulduğu ağıl. (Beyağıl *Ulukışla -Niğde) 2. Evlerin önüne konan kamıştan örülme siperlik. (*Senirkent -Isparta)
çit anlamı
(IV) Mısır ambarı. (Beyceli *Fatsa -Ordu)

Divanü Lügati't-Türk

çit anlamı
kamıştan veya dikendan yapılmış duvar veya hüğ, çardak
çit anlamı
üzeri alaca nakışlı Çin ipeklisi

Güncel Türkçe Sözlük

çit anlamı
(I) is. Bağ, bahçe, bostan vb. yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar türü, çeper, barı: "Çitten her akşam yaptığım gibi mektepten kalmış bir spor aşkı ile atladım." -S. F. Abasıyanık.
çit anlamı
(II) is. hlk. 1. Pamuktan dokunmuş basma. 2. Baş örtüsü, yazma, yemeni.

Türkçe - İngilizce

çit anlamı
isim
1) fence
2) hedge
3) fencing
4) palisade
5) ring fence
6) barrier
7) enclosure
8) hurdle
9) paling
10) inclosure

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çit anlamı
1. Başörtüsü, yemeni. 2. Basma (kumaş hk.).
çit anlamı
Sebze bahçesi.

Hisarüstü, Düzköy, *Keşap, *Tirebolu, Piraziz -Giresun
*Koyulhisar -Sivas
*Mersin -İçel

çit anlamı
Çocukların uçurtma yaparken kullandıkları ince, uzun çıta parçaları.

Ziyere *Merkez ilçesi -Amasya

çit anlamı
Kaburga kemiği.

Piraziz -Giresun

çit anlamı
Küçük anahtar.

-Konya

çit anlamı
Keçiyi kovalama ünlemi.

*Fethiye -Muğla

çit anlamı
Çift, iki tane.

*Düzce -Bolu
*Merzifon -Amasya
*Yıldızeli -Sivas
İncekum -İçel

çit anlamı
1. Göl kenarında, sazlardan kurulan, kamıştan örülmüş bir çeşit ağ. 2. Dallardan silindir şeklinde örülmüş mısır ambarı. 3. İpek böceğini yetiştirmek için kullanılan çubuk örmesi. 4.bakınız» çiten(I)-1. 5.bakınız» çeten(I)-1. 6. Saç üstünde pişirilen yufka, bazlama gibi şeylerin soğuması için üzerine konulan hasırdan örülmüş tabla.
çit anlamı
Çuval.

*Avanos -Nevşehir

çit anlamı
Çorap şişi.

*Turhal -Tokat

çit anlamı
Küçük sepet, küfe.

Aliköy *Çaycuma -Zonguldak
*İnebolu, *Tosya -Kastamonu
-Çankırı
*Sungurlu, *İskilip -Çorum
-Ankara
-Konya

çit anlamı
Pazen.

Malatya

çit anlamı
(< Far. cüft) çift
çit anlamı
Çit, baş örtüsü, yazma

Diyarbakır

çit anlamı
Tülbent

Elâzığ ve yöresi

çit anlamı
Desenli baş örtüsü

Erzurum

çit anlamı
< ET çit: desenli baş örtüsü; bu örtünün yapıldığı kumaş. || çit yeleyh: ince yelek || bez çit: giyim malzemesi
çit anlamı
Basma, pazen

Malatya

çit anlamı
Çift, ikiz, krş. çif

Kırşehir

çit anlamı
Meyve çekirdeği

Ordu

çit anlamı
Ağaç dallarından örülen, içine mısır vb. koyulan küçük yapı, çevrilmiş bahçe

Ordu

çit anlamı
Başörtüsü

Çüngüş, Çermik Diyarbakır

çit anlamı
Çift, bakınız» çüt
çit anlamı
Çift

*Düzce -Bolu
*Merzifon -Amasya
*Yıldızeli -Sivas
İncekum -İçel

çit anlamı
Fes üzerine bağlanan işlemeli tülbent

Kars

çit eş anlamlısı

bağ
(I) is. 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne: Ayakkabının bağı çözüldü. 2. Sargı: Yaramın bağını değiştireceğim. 3. Bağlam, deste, demet: Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz. 4. mec. İlgi, ilişki, rabıta: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." -Anayasa. 5. anat. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti: Eklem bağı, asıcı bağ. 6. den. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. 7. müz. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
bağ
(II) is. 1. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. 2. Meyve bahçesi: "Kadıköy'den Fenerbahçe'ye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür." -B. Akyavaş.
Bahçe
öz. is. (ba'hçe) Osmaniye iline bağlı ilçelerden biri.
bahçe
is. 1. Sebze yetiştirilen yer, bostan: "Bahçenin bir köşesinde büyük bir bostan kuyusuyla mıhlanmış bir kapı vardı." -R. N. Güntekin. 2. Çiçek ve ağaç yetiştirilen yer: "Bir otelin ağaçlıklı, çiçeklerle süslü bahçesi önünde durmuştuk." -R. H. Karay.
barı
is. hlk. Çit.
çeper
is. hlk. 1. Çit: "Sıra sıra çeperler / Çepere su serperler / Irak yoldan geleni / Terli terli öperler" -Halk türküsü. 2. Ahlaksız, huysuz, geçimsiz kimse. 3. Bağ çubuğu, çalı çırpı. 4. Sebze bahçesi. 5. Zar.
kamış
is. 1. bit. b. Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkiler (Phragmites australis): "Bugünlerin birinde kamışların birbirine sürtünmesinden hasıl olan bir yangın gördü." -H. E. Adıvar. 2. sf. Bu bitkiden yapılmış: Kamış sepet. Kamış dam. 3. Sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet. 4. kaba Erkeklik organı.
yazma
(I) is. 1. Yazmak işi, tahrir: "Kimi kez, hikâye yazmanın anlık bir istek olduğunu düşünürüm." -A. Ağaoğlu. 2. Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap. 3. hlk. Kaba kulak hastalığı.
yazma
(II) is. 1. Bohça, yemeni, başörtü, yorgan vb. şeyler yapmakta kullanılan, üstüne boya ve fırça ile veya tahta kalıplarla desen yapılmış bez. 2. sf. Bu bezden yapılmış: "Sırtında siyah bir yeldirme, başında yazma bir baş örtüsü, çenesinin yanında ilmikli" -H. E. Adıvar.

"çit" için örnek kullanımlar

Çit çekiliyor, tabelalar asılıyor ama bir süre sonra orası çocukların oyun alanı oluyor.
Fence drawn, signs are hung, but after a while it's children's play area.
Kaynak: birgun.net
1998 yılında tel çit üretimine başladık.
In 1998 we started the production of wire fence.
Kaynak: haber3.com
Çit çekerek trafik kazalarını önledik.
Traffic accidents prevented by pulling the fence.
Kaynak: haberler.com
Yolda kalan bahçe duvarı, çit, korkuluk ve ağaç gibi engeller kaldırılarak imar planındaki yerlerine getirildi.
Stranded garden wall, fence, railing and removing obstacles such as trees brought to parts of the zoning plan.
Kaynak: medya73.com
Sentetik çit veya Plastik çit (Vinil den yapıldığında) Vinil veya PVC çit olarak bilinen, plastik maddeler örneğin vinil, PVC,
Kaynak: Sentetik çit
Bayağı çit (ya da çıt) kuşu (Troglodytes troglodytes), çit kuşugiller (Troglodytidae) familyasından bir kuştur. 9-10 cm boyunda orman lar,
Kaynak: Bayağı çit kuşu
Bataklık çit kuşu (Cistothorus palustris), çit kuşugiller (Troglodytidae) familyasından kuş tür ü. Morfoloji: Üst bölümleri kahverengi,
Kaynak: Bataklık çit kuşu
Saz çit kuşu (Cistothorus platensis), çit kuşugiller (Troglodytidae) familyasından kuş tür ü. Biyolojisi: Yuvasını, Spartina patens ,
Kaynak: Saz çit kuşu
Kaya çit kuşu (Salpinctes obsoletus), çit kuşugiller familyasının monotipik Salpinctes cins inden kuş tür ü. Morfoloji: Boyu 12 cm dir.
Kaynak: Kaya çit kuşu
Çöl çit kuşu (Malurus cyaneus), Maluridae familyasının en genel ve en alışılmış türüdür. Yerleşik ve yerel olarak Avusturalya 'nın
Kaynak: Çöl çit kuşu
Ayrıca boğmaklı çinte, bahçe çintesi ve çit kiraz kuşu olarak da adlandırılır. Fiziksel özellikleri : Bahçe kiraz kuşu, sarı kiraz kuşu na
Kaynak: Bahçe kiraz kuşu
Campylorhynchus, çit kuşugiller familyasından bir kuş cins i. Türler : Şerit sırtlı çit kuşu (Campylorhynchus zonatus) İki renkli çit
Kaynak: Campylorhynchus
Cistothorus, çit kuşugiller familyasından bir kuş cins i. Türler : Apolinar çit kuşu (Cistothorus apolinari) Mérida çit kuşu
Kaynak: Cistothorus
Odontorchilus, çit kuşugiller familyasından bir kuş cins i. Türler : Gri örtülü çit kuşu (Odontorchilus branickii) Dişli gagalı çit kuşu
Kaynak: Odontorchilus
Koyun ve keçi sürülerinin geceleyin barındığı,üstü açık,çevresi çit ya da duvarla çevrili yer. Genellikle yerleşim yerlerinin uzağında,kurak
Kaynak: Ağıl
Troglodytes aedon çit kuşugiller (Troglodytidae) familyasından kuş tür ü. Kanada 'dan Güney Amerika 'nın en güney ucuna kadar olan alanda
Kaynak: Troglodytes aedon

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.