Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çoh ne demek?

 - 1 sözlük, 7 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çoh anlamı
Çok, fazla.

Balıklı *Şavşat -Artvin
Karakoyunlu *Iğdır -Kars
-Erzincan

çoh anlamı
Deveyi yerden kaldırma ünlemi.

*Finike, *Kaş -Antalya
-Muğla

çoh anlamı
Çok

Balıklı *Şavşat -Artvin
Karakoyunlu *Iğdır -Kars
-Erzincan

çoh anlamı
Çok || çah || çoh || çooh || çoh çoh: o kadar; pek; olsa olsa || çoh pek: pek çok || ne var ne çoh: ne var ne yok || çohdandır: uzun zamandan beri || çohlari: birçok kimseler

Erzurum

çoh anlamı
Çok, bakınız» çog
çoh anlamı
İnce kalas

Rize

çoh anlamı
1. Aşın, fazla. 2. Gayet, son derece

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

"çoh" için örnek kullanımlar

Titiyler onda, az titiyler, tüşiyler bir yere çoh pek huş. Er türlü tiyiklik . Başlaylar patlatma. Patlathanda bir dene siya bulut peyda
Kaynak: Urumca
Türkçe manzum eserleri : Yani ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni. Risale-i Muammeyat (رسالهٔ معميات; Risâle-i Muammeyât); Kırk Hadis,
Kaynak: Fuzûlî

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.