Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

çor ne demek?

 - 4 sözlük, 19 sonuç.

BSTS / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Terimleri Sözlüğü

çor anlamı
(hlk.) Sığır vebası.

Divanü Lügati't-Türk

çor anlamı
avret yeri bitişik olan kadın, sarılgan bitki

Güncel Türkçe Sözlük

çor anlamı
is. hlk. 1. Hastalık. 2. Sığır vebası.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

çor anlamı
1. Dert, keder, hastalık. 2. İspanyol nezlesi. 3. Bir çeşit hayvan hastalığı, sığır vebası. 4. Ağaçlarda olan bir çeşit hastalık. 5. Bir çeşit üzüm hastalığı.
çor anlamı
1. Tuzlu. 2. Tuz. 3. Zehir, zehir gibi.
çor anlamı
1. Yayık yapmakda kullanılan derinin tüylerinin dökülmesi için içine yatırıldığı çok tuzlu yoğurt. 2. Sıcaktan hastalanan hayvanlara içirilen ayran, sirke ve sarmısak karışımı.
çor anlamı
1. Söz, konuşma. 2. Kötü veya acı söz, küfür. 3. Kötü huylu kimse.
çor anlamı
1. Çam kabuğu. 2. Yulaf sapı.
çor anlamı
Merak, heves.

-Gaziantep

çor anlamı
Ağzın eğriliği.

-Bitlis

çor anlamı
Kısır, mahsul vermeyen toprak.

-Gaziantep ve çevresi.

çor anlamı
Ölü evine giden yemek.

Issısu *Sarıkamış -Kars

çor anlamı
1. Öksürük. 2. Hastalık.
çor anlamı
Hastalık

Elâzığ ve yöresi

çor! anlamı
Kargış için kullanılan ünlem; çor baba, davun çifti

Erzurum

çor anlamı
Hastalık; dert; veba; kargış sözü. || çor baba!: kargış sözü || çor dawun!: kargış sözü || çor tutmak: kötü bir hastalığa tutulmak || çor deymek: kötü bir hastalığa tutulmak || çor Yemek: zıkkımlanmak

Erzurum

çor anlamı
Hastalık, salgın

Keban Baskil Ağın Elazığ

çor anlamı
Bulaşıcı, kısa süren hastalık

Malatya

çor anlamı
Yaralı, hastalıklı (Ç. Çiftliği)

Kırşehir

çor eş anlamlısı

hastalık
is. 1. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan ötürü engelliler bir yana, hep susan bir insan tasarlamaya yetmiyor hayal gücüm." -N. Uygur. 2. Ruh sağlığının bozulması durumu. 3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur. 4. mec. Aşırı düşkünlük, tutku: Temizlik hastalığı.

"çor" için örnek kullanımlar

80'li yıllarda okuyup bir yere gelmek çor zordu.
Çor to come to a place in the 80s it was hard to read.
Kaynak: haberler.com
TDK tanımına göre "hastalık"; "Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert,
Kaynak: Hastalık
FP 33 – Sonate pour çor, trombone et trompette (1922, rev.1945) FP 43 – Trio pour piano, hautbois et basson (1926) FP 60 – Bagatelle en ré
Kaynak: Francis Poulenc
Kuruluş Dönemi : Yerine oğlu Moyen-çor(747-759) kağan oldu. Moyen-çor'un etkinliklerini Orhun -Selenga ırmakları arasındaki Şine-usu Gölü
Kaynak: Uygur Kağanlığı
Köyün kuzey doğusundaki posanlar'ın (pusanlar da olabilir)yamaçları ile uzun çayır'ın eteklerinde yer alan ve "çor göl" ya da "şor göl"
Kaynak: Porsuk, Pasinler
Bu isimle ilgili değişik söylentiler vardır: Birincisi yüksek temiz yer manasında olduğudur;ikincisine göreyse eskiden çor hastalığı denen
Kaynak: Yamaçüstü, Yusufeli
(A frenarti o çor nel petto - "Ah kalbim, artık kendimde güç bulamıyorum..."). Arrigo'da Ronaldo'nun evine geldiğinde Lida'nın orada
Kaynak: Legnano Savaşı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.