Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dağ ne demek?

 - 7 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

dağ anlamı İng. mountain Osm. cebel Alm. Gebirge Fr. montagne
Yerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

dağ anlamı Osm. cebel Fr. montagne
(coğrafya)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

dağ anlamı
Dokuma tezgâhının en üst kısmı. (Düzenli *Şavşat -Artvin)

Güncel Türkçe Sözlük

dağ anlamı
(I) is. Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.
dağ anlamı
(II) is. 1. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. 2. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılan yanık. 3. mec. Büyük üzüntü, acı.

Kişi Adları Sözlüğü

Dağ anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya

Türkçe - İngilizce

dağ anlamı
isim
1) mountain
2) mount
sıfat
1) montane

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dağ anlamı
Orman.

*Kandıra -Kocaeli
Gare *Ardeşen -Rize

dağ anlamı
Oyunda kale

Bahçeli *Bor, -Niğde

dağ anlamı
< ET tag: dağ. || tağ || daği aşmak: yarıyı geçmek || dağ ketesi: yarıyı geçme dolayısiyle yapılan kete
dağ anlamı
< Far. dâğ: yanık. || dağ wurmak: kızdırılmış damga ile damgalamak
dağ anlamı
Yanık yarası

Keban Baskil Ağın Elazığ

dağ anlamı
1. Yanık, yara. 2. Dert

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

dağ eş anlamlısı

acı
is. 1. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı: Acıyı sever. 2. sf. Tadı bu nitelikte olan: "Acı kahvesini yudumluyordu." -T. Buğra. 3. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap: "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi." -P. Safa. 4. mec. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem: "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir." -Y. Z. Ortaç. 5. sf. Çarpıcı, göz alıcı (renk): "Sıcak iklimlerde bu mevsim tek renktedir, sadece acı yeşildir." -R. H. Karay. 6. sf. mec. Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu." -O. Kemal. 7. sf. mec. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü.
nişan
is. 1. İşaret, iz, belirti, alamet. 2. Nişanlanma sırasında yapılan tören: Bizi nişana çağırdılar. 3. Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişanlanma: Nişanı bozmuşlar. 4. Kurşun, taş vb. ile vurulmak istenen hedef. 5. Hedefi vurmak için silah, ok vb.ne gerekli doğrultuyu verme. 6. Devlet nişanı.

"dağ" için örnek kullanımlar

İki takım için de kazanılacak üç puan dağ gibi büyük olacaktı.
Gained three points for both teams would be as big as mountains.
Kaynak: haber.stargazete.com
Güneydoğu yöresinde bolca tüketilen dağ kekiği tam bir şifa deposu.
Consumed abundantly in the region of Southeast thyme store a complete cure.
Kaynak: takvim.com.tr
Paket için "içi boş" denildi; "dağ fare doğurdu" başlıkları atıldı.
Package for the "hollow" the statement said, "the mountain gave birth to the mouse" titles were taken.
Kaynak: takvim.com.tr
Şimdi tüm dağ köylerinin, Doğu'nun, Güneydoğu'nun hayatını değiştirebiliriz.
Now all the mountain villages of the East, the South East can change your life.
Kaynak: aa.com.tr
Sıradağ birçok dağ 'ın birleşmesiyle oluşan dağ topluluğudur. Bir sıradağı diğerinden ırmaklar ve ona benzer olaylar ayırır.
Kaynak: Sıradağ
Dağ geçidi, bir dağ ya da tepe sırasında, bir taraftan öbür tarafa geçişe imkân tanıyan alçak noktaya verilen isimdir. Geçilen sırayı
Kaynak: Dağ geçidi
Orta Dağ ya da Sredna Dağları (Bulgarca : Средна гора, Sredna Gora) Bulgaristan 'da kesintili dağ sırası. Doğu-batı doğrultusunda, Balkan
Kaynak: Orta Dağ
Dağ dalgaları, şiddetli rüzgârda dağ üzerlerinde görülen bir hava fenomeni. Dağ üzerindeki hava akışı dağın iniş yamacında (lee)
Kaynak: Dağ dalgası
Ak dağ keçisi ya da Kayalık Dağlar keçisi veya Kayalık Dağlar dağ keçisi (Oreamnos americanus), boynuzlugiller familyasından Kuzey Amerika
Kaynak: Ak dağ keçisi
Bayağı dağ bülbülü (Prunella modularis), dağ bülbülügiller (Prunellidae) familya sına ait bir kuş türüdür. Özellikleri: Tür, kızılgerdan
Kaynak: Bayağı dağ bülbülü
Dağ tapiri (Tapirus pinchaque), tapirgiller den bir tapir türüdür. Latin Amerika 'da yaşayan üç tapir türünden biridir. türü olan dağ
Kaynak: Dağ tapiri
Dağ maratonu (dağ aşma yarışması da denir) sarp arazide uzun süre yürüyerek veya koşarak yapılan, dayanıklılık ve doğada yön bulma unsurları
Kaynak: Dağ maratonu

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.