Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

denyo ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

denyo anlamı
(Ort. O.) "Deli" anlamına gelen özel terim.

Güncel Türkçe Sözlük

denyo anlamı
sf. argo 1. Dengesiz, delibozuk. 2. Sersem, budala. 3. is. Emanet, rehin, tutu.

denyo eş anlamlısı

budala
sf. 1. Zekâca geri olan (kimse), alık: "Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık." -H. R. Gürpınar. 2. Ahmak, bön: "Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi." -Ö. Seyfettin. 3. mec. Bir şeye aşırı düşkün: Kibarlık budalası.
dengesiz
sf. 1. Dengesi olmayan, muvazenesiz. 2. mec. Tutum ve davranışlarında uyum olmayan (kimse), istikrarsız.
emanet
is. (ema:net) 1. Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, vedia: "Emaneti olanlar burada her vakit bunlarla ilgilenecek bir çırak bulurlar." -S. Birsel. 2. Bir kimse ile birine gönderilen şey: İstanbul'dan getirdiğim emanetinizi akşam benden alınız. 3. Eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer. 4. Can, ruh: Allah emanetini alsın da kurtulayım.
rehin
is. tic. Tutu: "Hâlbuki yalının rehinde olduğunu pekâlâ işitmiştim." -Y. K. Karaosmanoğlu.
tutu
is. tic. Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.