Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

derbentçi ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

derbentçi anlamı Osm. Beldar, derbent muhafızı
Derbenti koruyan gözetçi, karakol askeri.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Derbentçi anlamı
Tokat ili, Turhal ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"derbentçi" için örnek kullanımlar

Cemaatten bir grup ise Aydın sancağında bulunan Kızılca Burgos derbendine derbentçi olarak iskan edilmiştir (1743). Sindelliler, belgelere
Kaynak: Sindelli, Kırcaali
929 Cemaatten bir grup ise Aydın sancağında bulunan Kızılca Burgos derbendine derbentçi olarak iskan edilmiştir (1743). 930 Sindelliler,
Kaynak: Sindelhöyük, Develi
Köy 1681 avarız defterlerinden de anlaşılacağı üzere, 40 hane derbentçi aile tarafından kurulmuş Türk köyüdür. Kültür: Köyün kültürüne
Kaynak: Akdoğan, Çaykara
Köyün ilk sakinleri, Osmanlı Devleti'nin vergi muafiyeti sağlayarak, derbentçi kaydettiği ve Papazlık'a yerleştirdiği Söğütlü
Kaynak: Altınoluk, Edremit
Köy halkı, bu yolun güvenliğini sağlamakla görevli derbentçi idiler. Bu nedenle de bazı vergilerden muaf tutulmuştu. Yunus Bey kızı Hatice
Kaynak: Derbent, İznik

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.