Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dimer ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

dimer anlamı İng. dimer Alm.Dimer Fr. dimère
(Yun. dis: iki defa; meros: parça) İki monomerden oluşan moleküler yapı.

Kimya Terimleri Sözlüğü

dimer anlamı İng. dimer Alm.Dimer Fr. dimere
Basit iki özdeş molekül biriminin bir araya gelmesi ile oluşan bir molekül.

"dimer" için örnek kullanımlar

Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır. Bu alt üniteler molekül içi ya da -daha zayıf
Kaynak: Dimer
Yalnızca 2 monomer molekülü tepkidiğindeyse, ürüne "dimer" adı verilir. Yapay polimerler : Monomerlerin örnekleri alkenler ve aromatik
Kaynak: Monomer
2 monomer dimer,3 monomer trimer,4 momomer tetramer,5 momomer pentamer,20-30 monomer oligomer,n monomer polimer, (n sayısı çok yüksek
Kaynak: Polimer
lazer modelin lazer aktif ortamı nda ksenon dimer molekülü (Xe 2) , ve ilk lazer modellerinde de pompa olarak ksenon flaş lamba kullanıldı.
Kaynak: Ksenon
İnsan hücrelerinde dimer oluşumları bu sisteme benzer bir onarım ve kesip-çıkarma onarımı ile düzeltilebilmektedir. Onarım enzimlerinden
Kaynak: Fotoreaktivasyon
Protein kanda bir dimer (ikili) olarak bulunur Proteinin dimer olması, bir lipoprotein ile bir hücre arasında köprü kurmasını sağlar.
Kaynak: Hepatik lipaz
Yüksek sıcaklıkta, buhar fazında, karboksilik asit molekülleri çiftler (dimer) halinde bulunurlar. Kısa karboksilik asitler (1-4 karbonlu
Kaynak: Karboksilik asit
Tek tip proteinden oluşmuş dimer yapıya sahiptirler; tanıma bölgeleri genelde bölünmüş değildir, palindromiktir ve 4-8 nükleotit
Kaynak: Restriksiyon enzimi
Selülaz liflerinin serbest kalan indirgen veya indirgen olmayan uçlarını keserek küçük parçalar (dimer veya oligomer) açığa çıkartır.
Kaynak: Selülaz
(1987) “Conformational Changes in the oligonucleotide duplex d(GCGTTGCG)d(GCGAAGCG) induced by formation of a cis-syn thymine dimer”.
Kaynak: Timin ikilisi
DnaB -benzeri helikazlar simit şekilli heksamer (altılı) DNA'yı çözmelerine karşın, başka enzimler monomer veya dimer olarak çalışırlar.
Kaynak: Helikaz
β-Sınıfındakiler çiftler şeklinde dimer ler, tetramer ler, hekzamerler ve oktamerler halindedirler. Bu sınıfa ait ilk kristal yapı 2000
Kaynak: Karbonik anhidraz
Daha spesifik olarak, böylesi bir yapı eğer iki altbirimden oluşuyorlarsa dimer, üç altbirimden oluşuyorlarsa trimer, ve dört altbirimden
Kaynak: Protein yapısı
Bunlar arasında kinon lar (α-tokoferilkinon), dimer ler ve kinon-epoksitler vardır Bazı hayvan dokuları tokoferilkinon u, hala etkili bir
Kaynak: E vitamini
x )author Ward WH, Fersht AR | title Tyrosyl-tRNA synthetase acts as an asymmetric dimer in charging tRNA. A rationale for half-of-the-
Kaynak: Enzim kinetiği

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.