Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dirhem ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

dirhem anlamı
1. 3.148 Gram ağırlığında ve okkanın 400'de birine eşit ağırlık ölçüsü. 2. Eskiden kullanılmış gümüş para.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

dirhem anlamı
1-3,25 Gram gelen bir ağırlık ölçüsü, okkanın 400'de biri. 2- Gümüş paralara Araplarca verilen ad.

Güncel Türkçe Sözlük

dirhem anlamı
is. esk. 1. Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 g'lık eski bir ağırlık ölçüsü. 2. Bir tür gümüş para.

Türkçe - İngilizce

dirhem anlamı
isim
1) drachma
2) drachm
3) dram

"dirhem" için örnek kullanımlar

"Bir dirhem et, bin ayıp örtmez" diyerek sözlerine devam eden Dr.
"A pound of flesh, a thousand obscenities does not cover," he continued, adding Dr.
Kaynak: haberciniz.biz
Gürcü Hatun: Dirhem, Sivas, 638 H.
Georgian Babe: Dirham, Sivas, 638 H.
Kaynak: 08haber.com
Bir dirhem et bin ayıp örter; atın ölümü arpadan olsun, gibi bu konuyla ilgili atasözlerini sıralayarak moralinizi düzeltmek isterdim, ama söylemiyorum.
One pound of flesh bin covers a shame, check whether the death barley, proverbs, such as sorting the mood on this issue I'd like to fix, but I'm not.
Kaynak: yemek-tarifi.bugun.com.tr
Bunların temelinde İslâm Devleti'nin kullanıdığı dinar ve dirhem bulunmaktadır. kütlesi olan altın bir sikke, dirhem de 2,97 g gümüş paraydı
Kaynak: Osmanlı döneminde ölçü birimleri
Bir Libya Dinarı 1000 dirhem dir. Libya'da 1, 5, 10, 20, 50, 100 dirhemlik ve ¼, ½, dinarlık madeni paralar ile 1, 5, 10, 20, 50 dinarlık
Kaynak: Libya dinarı
Büyük olanlar 1 dirhem (3.2 g), küçük olanlar 1/3 dirhem ağrılığındaydı. Sekiz büyük mangır, veya 24 küçük mangır, bir akçe bedelindeydi
Kaynak: Mangır
1⁄2 dirhem (0.89 g) limon yağı, 1⁄4 dirhem (0.44 g) portakal yağı, 1⁄10 dirhem (0.18 g) Çin tarçını yağı, 2⁄5 dirhem (0.71 g) küçük
Kaynak: Coca-Cola formülü
Arabistan ekonomi sinde bilinen kullanım biçimi dirhem (Arapça : درهم), İslam öncesi zamanlarda Bizans 'ta da kullanıldı. Kategori:Para
Kaynak: Drahmi
1.5 dirhem ağırlığında ve 23 ayardı. Nısfiyeleri yani yarımları da vardı. Bunların kenarlarında çiçekli su bulunurdu. Yirmilik altın
Kaynak: Yirmilik Altın
Mountain, terazi dirhem mühendisi Mr. Worren, sikke kalıpları ustabaşısı Mr. Tailor, makinist William, hakkâk ve modelci Mr.
Kaynak: James Robertson
Tebriz'de bir darphane kurularak burada 24 ayar altından 100 adedi 110 dirhem ağırlığında 400 akçe kıymetinde altın olarak basılmış paralardır.
Kaynak: Cedid zincirli
yuzyilda 20 dirhem degerde olan Memluklu dinari; 1412'de 240 dirhem; 1456'da 300 dirhem ve 1458'de 460 dirhem olmustur. Bu buyuk
Kaynak: Barsbay
Tarihsel önemi : Onaltı tanesi bir dirhem eder. Dirhem, değişmekle birlikte 3 gr. ağırlığı temsil etmektedir. Satıcı iki dirhemlik (32
Kaynak: Keçiboynuzu
kralının malumat ve tasdiki altında olarak, İstanbul'da bulunan Prens Mavrokordatos'un marifetiyle kendisine on bin dirhem maaş bağlanmıştı.
Kaynak: İsmail Kemal Vlora
Nisap miktarı iki yüz dirhem gümüş veya yirmi miskal altın veya bunların kıymetine denk bir maldır. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine
Kaynak: Fitre
Hanefi hukukçulara göre mehir olarak verilebilecek en düşük miktar on dirhem gümüş, Malikilere göre ise de alt sınır üç dirhem gümüştür.
Kaynak: Mehir
Ebi Süfyan satın almak istedi ve on bin dirhem teklif etti ama Kâ'b Bin Züheyr onu satmaya razı olmadı. Muaviye yirmi bin dirhem
Kaynak: Hırka-i Saâdet

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.