Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dogmatik ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

dogmatik anlamı Osm. nassî Alm. dogmatisch, Dogmatik Fr.dogmatique dogmatike
1- Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları yadsıyarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünme biçimi). 2- Felsefe ve din dogmalarının bilimsel (mantıksal) ve dizgesel bir yolla ortaya konuluşu.

Güncel Türkçe Sözlük

dogmatik, -ği anlamı
is. 1. Felsefe ve din dogmalarının mantıksal ve sıralı bir yolla ortaya konuluşu. 2. sf. fel. Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi), inaksal.

Türkçe - İngilizce

dogmatik anlamı
sıfat
1) dogmatic
2) positive
3) doctrinal

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

dogmatik anlamı Fr.dogmatique
1. Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi). § "Dinler dogmatiktir." -Peyami Safa, Din, İnkılap, İrtica, 49.§"Sağ veya sol imanların her çeşidi, bu sihirli formülü aramak ihtiyacından doğar, bilgisizliğin ve geriliğin en dogmatik şekillerini yaratır." -Peyami Safa, Doğu-Batı Sentezi, 98. § "Daha sonra Renan da, öyle yapacak, Hıristiyan hayatının dogmatik beyanlarını bir yana iterek bütün spiritüalitesini muhafaza etmeye çalışacaktır." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 91. 2. Felsefe ve din dogmalarının mantıksal ve sıralı bir yolla ortaya konuluşu.

dogmatik eş anlamlısı

inaksal
sf. fel. Dogmatik.

"dogmatik" için örnek kullanımlar

Karaladıkları aklanmalı, saldırdıkları müdafaa edilmeli, dogmatik yönleri gösterilmeli.
Karaladıkları aklanmalı, attack, defense should be be indicated dogmatic aspects.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Onlar hem dogmatik, milliyetçi Kürt söyleminden kurtulmaya; hem de asimile olmamaya çalışıyorlar.
They are both dogmatic, to get rid of the Kurdish nationalist discourse, as well as trying not to be assimilated.
Kaynak: aksam.com.tr
Bazen dogmatik hamaset baskın çıkıyor.
Sometimes it is the dominant dogmatic heroism.
Kaynak: radikal.com.tr
Peki ya papazların evlenme hakkına sahip olacağı, daha az dogmatik bir Katolik Kilisesi hayallerine ne oldu?
And the priests will have the right to marry, less dogmatic What happened to the dreams of the Catholic Church?
Kaynak: dw.de
Özellikle metafizik öğretilerin tümü inakçı (dogmatik) öğretilerdir. Deney alanının dışında kalan bütün savlar inakçı olmak zorundadır.
Kaynak: Dogmatizm
Bilgi kuramı açısından, kesinliğe bağlanmak yerine olasılıkların yolunu izlemeyi yeğleyen, buna karşın ahlak alanında, dogmatik bir tavır
Kaynak: Marcus Tullius Cicero
Özü itibarı ile dogmatik olan din ile, dogmayı sorgulayan zihinsel faaliyet olan felsefe nin beraber nasıl değerlendirilebileceği
Kaynak: İslam felsefesi
1950'li yıllarda Amerika'da o zamana kadar cok taninmayan Bati marksizminin dogmatik olmayan bir yorumunun taninmasini sagladi.
Kaynak: Fredric Jameson
Sonra ABD 'ye dönüp, Bangor Theological Seminary okulunda dogmatik teoloji konusunda profesör olarak hizmet vermeye başladı. 1880 yılında
Kaynak: Cyrus Hamlin
Bununla birlikte, 1917 Ekim Devrimi nden sonra, hem felsefi hem siyasi mücadeleler damgasını vurmuş ve artık eskisi gibi dogmatik
Kaynak: Sovyetler Birliği'nde felsefe
üyelerinden biriydi Ancak daha sonradan örgütün aleyhine bir duruş sergilemiştir ve Kur'an 'ın dogmatik bir şekilde yorumlanmasını eleştirmiştir.
Kaynak: Konca Kuriş
içerisindedirler Bu kilise meselesi, bazı ilahiyat konularıyla alâkalıdır (Örn; Evharistya ) tek cemaat ten önce tam dogmatik uyuşma aranmaktadır.
Kaynak: Ekümeniklik
Fark ve Yineleme kitabındaki “dogmatik düşünce imajı ” tartışması da Deleuze'ün felsefe tarihiyle hesaplaşması açısından önemli
Kaynak: Gilles Deleuze
Böylece, Orta Çağ 'da dogmatik hale gelen Galen, İbn-i Sina gibi, yeni gelişmelerin önündeki engeller olarak gördüğü hekimlerin
Kaynak: Paracelsus
Sosyalist kuramcı Karl Kautsky'nin dogmatik marxizmi ile Alman işçi önderi Agust Bebel'in eklektik Marxizmi giderek etkisini yitirdikçe
Kaynak: Eduard Bernstein
Ancak herhangi bir dogmatik ideoloji k tavra dayanan bir üretim sistemi yoktur, zira Sherman sanatının içeriğini sürekli olarak dönemin
Kaynak: Cindy Sherman
Yazısında, bir yandan radikal demokrasi kuramcılarının marksizmin çarpıtılmış ve dogmatik karikatürüyle uğraştıklarını anlatırken, bir
Kaynak: Sevilay Kaygalak
Gerçekte bir metafizik varsayım olarak görül­mesi gereken bu tutum "dogmatik determi­nizm" şeklinde nitelendirildi ki, bilimlerin
Kaynak: Determinizm
Bu açıdan Rydberg, dogmatik kiliseye karşı saldırgan tutum sergiledi. Eserleri : Viktor Rydberg'in, bir romancı olarak çoğunlukla büyük bir
Kaynak: Viktor Rydberg
Neo-spiritüalist görüşe göre, dogmatik bir şekilde bir realiteye saplanıp kalmamanın yolu, her realitenin daha kapsamlı bir başka
Kaynak: Realite

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.