Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

doğuştan ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

doğuştan anlamı İng. congenital, innate Alm. angeboren Fr. congénital, inné
Kalıtsal olmayan ve doğuşta meydana gelen fizyolojik ve morfolojik bozukluklar.

BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

doğuştan anlamı İng. congenital
1. Doğumda mevcut olan, sonradan biçimlenmemiş, konjenital. 2. Kalıtsal, herediter, irsî, genetik.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

doğuştan anlamı İng. innate Osm. vehbî, fıtrî Alm. angeboren Fr. inné
Bir varlığın doğasında bulunan, doğduktan sonra kazanılmış, öğrenilmiş şeylerin sonucu olmayan, doğuşla birlikte var olan. //Şunlar doğuştan getirilebilir: 1-Olmuş bitmiş biçimiyle doğuşla birlikte var olan bir özellik (ör. bir sakatlık). 2- Doğuştan var olan ve geliştirilmesi olanağı bulunan bir yetenek (ör. müzik yeteneği). 3- Doğuşla var olan, ama bilinçlendirilmeye gereksinmesi olan. bakınız» doğuştan ideler

BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

doğuştan anlamı İng. congenital
Neden ve oluşum biçimlerine bağlı olmaksızın, doğumdan önce veya gebelik esnasındaki olaylar, konjenital.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

doğuştan anlamı İng. congenital
Bireyin doğduğu andan beri var olan, bununla birlikte kalıtımla ilişkisi olmayan (özellik).

Güncel Türkçe Sözlük

doğuştan anlamı
zf. 1. Yaradılıştan: "Doğuştan hastalıklı çocuklar, kardeşlerinin ve yaşıtlarının aksine, annelerine aittir yalnızca ve hep öyle kalırlar." -E. Şafak. 2. sf. fel. Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

Türkçe - İngilizce

doğuştan anlamı
sıfat
1) congenital
2) innate
3) natural
4) inborn
5) native
6) inbred
7) trueborn
zarf
1) naturally
2) inherently
3) congenitally

doğuştan eş anlamlısı

fıtri
sf. (fitri:) fel. esk. Doğuştan.
yaradılıştan
zf. Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten: "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." -M. Ş. Esendal.

"doğuştan" için örnek kullanımlar

2 buçuk yaşındaki hasta doğuştan HIV virüsü taşıyıcısıydı.
2 and a half year-old patient born with HIV carriers.
Kaynak: sabah.com.tr
Hep doğuştan bana verilmiş o biyolojik bedenden kurtulmak istedim.
I wanted to get rid of the biological body always given to me by birth.
Kaynak: t24.com.tr
Vicdan da bizim doğuştan getirdiğimiz özellikler arasında.
Conscience is brought to our innate features.
Kaynak: aktuelpsikoloji.com
Aslında doğuştan beridir bu kimlikteyim ama bir de KIZ olduğum taze zamanlar var.
In fact, I'm a girl fresh from birth, but there are times that identity.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Eğer bir patojen bu engellerden birini aşarsa, doğuştan gelen bağışıklık sistemi hemen devreye girer fakat özgül bir yanıt oluşturmaz.
Kaynak: Bağışıklık sistemi
Waylon Jones doğuştan avatizmlidir yani doğuştan beri içinde sürüngen DNA ları vardır. Büyüdükçe yavaş yavaş timsah a benzemeye başlar.
Kaynak: Killer Croc
Antimikrobiyal peptidler (ayrıca konak savunma peptidleri olarak da isimlendirilirler) yaşamın bütün sınıflarında bulunan doğuştan gelen
Kaynak: Antimikrobiyal peptid
Kalpte doğuştan olan bozukluklara bağlı olabileceği gibi sonradan gelişen hastalıklarada bağlı olabilir. Doğuştan kaynaklanan Aritmilerin
Kaynak: Aritmi
Çocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma; fiziksel,
Kaynak: Çocuk hakları
Bazı insanların doğuştan suç a eğilimli olduğunu, bu kişilerin bir takım ruhsal anormallikler sergilediğini ve suçlu insanların, kafa
Kaynak: Cesare Lombroso
Teratoloji doğuştan gelen bozukluklar ya da kusurlar için kullanılan bir terimdir. Yunanca canavar, ya da harika anlamına gelen τέρᾰς
Kaynak: Teratoloji
Smith-Lemli-Opitz (SLO) sendromu, otozomal resesif geçişli, çok sayıda doğuştan anomalinin gözlendiği nadir görülen bir sendromdur.
Kaynak: Smith-Lemli-Opitz sendromu
Bronşektazi (bronş genişlemesi), bronş ların doğuştan ya da sonradan 'geri dönüşsüz' biçimde genişlemesidir. Bronş genişlemesine, çeşitli
Kaynak: Bronşektazi
Nosferatu ;Yunanca nosophoros, veba taşıyıcı kelimesinden gelmektedir Aynı zamanda Nosferatu doğuştan vampir olanlara verilen isimdir.
Kaynak: Nosferatu
Kişinin doğuştan var olan aşağılık kompleksine dayanarak kendini diğer insanlardan daha üstün görme, yüceltme karmaşasıdır. Kişi hep üstün
Kaynak: Üstünlük kompleksi
Yani hastalık doğuştan vardır. Otosomal resesif formları da vardır. Kas membranı sodyum kanallarında bozukluk vardır. 10-20 yaşlarında
Kaynak: Thomsen hastalığı
Talidomit, tıp ta yatıştırıcı ve kusma yı önleyici olarak kullanılırken, dölüt te doğuştan yapı bozukluklarına yol açtığı belirlendiği
Kaynak: Talidomit
Genetik asimilasyon, genelde kimyasal maddeler, aşırı ilaç kullanımı veya radyasyon gibi çevre şartlarıyla oluşan ve doğuştan gelen
Kaynak: Genetik asimilasyon
Virjinya Haklar Beyannamesi, "yetersiz" hükümete karşı isyan hakkını da içeren insanın doğuştan gelen doğal haklar ını beyan etmek üzere
Kaynak: Virginia Haklar Beyannamesi

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.