Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eğik ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Geometri

eğik anlamı
bakınız» eğik çizgi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

eğik anlamı Osm. münharif Fr. oblique
(biyoloji)
eğik anlamı Osm. mâil Fr. oblique
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

eğik, -ği anlamı
is. 1. mat. Dik veya paralel olmayan doğru. 2. sf. Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev. 3. sf. Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan. 4. sf. Bükülmüş: "Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı." -Ö. Seyfettin.

Türkçe - İngilizce

eğik anlamı
isim
1) threshold
sıfat
1) inclined
2) oblique
3) skewed
4) sloping
5) leaning
6) slanting
7) bevel
8) droopy
9) drooping
zarf
1) on the slope

eğik eş anlamlısı

mail
sf. (ma:il) esk. 1. Eğilimi olan. 2. Eğik. 3. Benzeyen, andıran.
şev
is. esk. 1. İnişli yer, bayır. 2. sf. Eğik, meyilli.
yalman
sf. hlk. 1. Eğik. 2. Sarp, dik. 3. is. Kesici ve batıcı araçların kesen veya batan bölümü: "İstanbul'dan çıkar padişahın fermanı / Gökte döner mızrağının yalmanı." -Halk türküsü.

"eğik" için örnek kullanımlar

İslam diyarı melül melül başı eğik olarak pis pis seyredip duruyor.
In the land of Islam melül melül filthy head bowed stands watch.
Kaynak: diyarbakirsoz.com
Haklıyız ve haklı olduğumuz için bizim eğik durmaya da hakkımız yok!
Are right and just that we have no right to stand for our bent!
Kaynak: yerelgundem.com
Sevindikliler, Karşıyakalılıar, Aktepeliler artık boynu eğik olmayacak.
Sevindikliler, Karşıyakalılıar, Aktepeliler no longer be bent neck.
Kaynak: haber.stargazete.com
Dik duruşundan sonuç almazsa, ömür boyu eğik kalmamak için çekip gidecektir!
Upright posture does not get results, go away for a lifetime so you do not tilted!
Kaynak: internethaber.com
Eğik düzlem, iki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzey . Tarih öncesi çağlardan beri çeşitli işlerin yapılması için eğik düzlem
Kaynak: Eğik düzlem
Yazımda genellikle köşeli parantez içinde eğik yazı ile sic şeklinde gösterilir ve kendisinden önce gelen kelime nin, deyim in ya da imlâ
Kaynak: Sic
Ersmusbrug (Türkçe :Erasmus Köprüsü), eğik kablo askılı köprü sınıfına giren ve Hollanda , Rotterdam 'dan geçen Nieuwe Maas Nehri 'nin her
Kaynak: Erasmusbrug
Mohr Dairesi, eğik yüzeylerdeki normal gerilme ve kayma gerilmelerini veren formüllerin grafik ile gösterimidir. Alman mühendis Christian
Kaynak: Mohr Dairesi
Yan dozer denilen, eğik tipte, kepçeye sahip buldozerlerde kazıyıp sürüklenen toprak kepçenin eğik tarafından yana atılarak toprağın ön
Kaynak: Buldozer
18.9- Mevcut Eğik Betonarme Döşeme Üzerine Marsilya Tipi Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması : Mevcut eğik betonarme döşeme üzerine bir metre
Kaynak: Çatı örtüsü
ekseni etrafında bir pervane gibi döndüğünde oluşan kurgusal daire düzlemi, dik düzlemden biraz sağa veya sola eğik olacak şekilde fırlatılır.
Kaynak: Bumerang

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.