Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gıç ne demek?

 - 2 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

gıç anlamı
bakınız» gıcı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gıç anlamı
1. Bacak. 2. Ayak. 3. Kuyruk sokumu bölgesi.
gıç anlamı
Sacayağı: Gıcı mangaldan kaldır.

-Afyon

gıç anlamı
Bir ısırmada dişle koparılan parça, lokma.

*Ahlat -Bitlis

gıç anlamı
Ayak

Erzurum

gıç anlamı
Kıç; ayak; bacak

Erzurum

gıç anlamı
Bacak

Kars

gıç anlamı
Kıç

Erzurum

"gıç" için örnek kullanımlar

Fiilden isim yapanlar (FİYE) : gıç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç. gın: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin. ı,i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u
Kaynak: Ek (Türkçe dilbilgisi)
Fiilden isim yapan ekler: giç: bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç. gin: yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin. i: yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u
Kaynak: Yapım eki

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.