Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

karbon ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

karbon anlamı
bakınız» radyokarbon yöntemi.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

karbon anlamı İng. carbon Alm. Kohlenstoff Fr. carbone
Demir alaşımlarının temel alaşım elementi. A. A. 12.01, A. S. 6.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

karbon anlamı Fr. carbone
(kimya)

Güncel Türkçe Sözlük

karbon anlamı
is. kim. Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Kimya Terimleri Sözlüğü

karbon anlamı İng. carbon Alm. Kohlenstoff Fr. carbone
:. Simgesi C, atom numarası 6, atom kütlesi 12,01 g, e.n. 3730 °C, k.n. 4830 °C, elektron dağılımı [He] 2s2 2p2 , periyodik sistemde IV A grubunun ilk elementi olan bir atom. Tabiatta en çok serbest halde iki allotropu olan elmas ve grafit şeklinde veya bileşikleri halinde (karbondioksit, karbonatlar, organik bileşikler vs) bulunan suda, seyreltik asit ve bazlarda ve organik çözücülerde çözünmeyen, sıcak yükseltgeyici asitlerde çözenen en çok çelik endüstrisinde kullanılan ametal elementler karbonun diğer şekilleri olan karbon siyahı odun kömürü ve kok, organik ve biyolojik bileşiklerin kısmi yanmasından üretilir.

Türkçe - İngilizce

karbon anlamı
isim
1) carbon
kısaltma
1) C
sıfat
1) carbonaceous

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

karbon anlamı Fr.carbone
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element (simgesi C): § "Karbon gibi bir bey faraza yirmi bin karbon sarf edip de böyle bir daire vücuda getirir ise bu fedakarlık mı addolunur?" -Ahmet Midhat Efendi, Kafkas, 96. "Ham maddeleri azot, karbon, oksijen gibi kimyevi unsurlardır" -Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, 41. § "İnsanın başına boğucu bir gaz gibi, hamızı karbon gibi, yanmamış kömürden çıkan ve göze görünmeyen zehirli hava gibi çarpar." -Peyami Safa, Şimşek, 226. § "Batı karbon olmaya mahkûm bir dünya…" -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 76.

"karbon" için örnek kullanımlar

Düşük karbon emisyonu ile çevre ve atmosfer etkisi düşüktür.
Low carbon emission impact of the environment and the atmosphere is low.
Kaynak: sabah.com.tr
Örnekte sülfür, azot, hidrojen, oksijen, fosfor ve karbon elementlerine rastlandı.
Example, sulfur, nitrogen, hydrogen, oxygen, phosphorus and carbon elements were detected.
Kaynak: teknokulis.com
Gövdesinde karbon fiber kullanan McLaren, 1.3 milyon dolar.
McLaren uses carbon fiber body, 1.3 million dollars.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Karabel, "Yapacağımız konutlarda karbon üretimi sıfır olacak" şeklinde konuştu.
Karabel, "we can do will be zero carbon production houses," he said.
Kaynak: sabah.com.tr
Karbon, doğa da yaygın bulunan ametal kimyasal element . Evren de bolluk bakımından altıncı sırada yeralan karbon, kızgın yıldız larda
Kaynak: Karbon
Karbon fiber veya karbon elyaf, Arapça dilinden gelme olan, teknoloji ürünü olan ipliksi türü bir maddedir. Ana bileşimleri Karbonlaşmış
Kaynak: Karbon fiber
Karbon Nanotüp, karbon elementinin uzunluk-çap oranı 28x10 6:1 olan allotrop u. Bu oran başka herhangi bir malzemenin sahip
Kaynak: Karbon nanotüp
Aktif karbon veya amorf karbon, karbon elementinin bir allotrop udur.Eriyik lerde renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması
Kaynak: Aktif karbon
Karbon-13 (13 C) karbon un doğal kararlı yerdeş idir ve kararlı ve radyoaktif izotop lardan biridir. Yeryüzü ndeki doğal karbonun yaklaşık
Kaynak: Karbon-13
Arkeoloji k kazılarda ele geçen buluntuların bir kısmı, içinde karbon elementi bulunan çeşitli organik buluntulardır. Karbon içeren
Kaynak: Radyokarbon tarihleme yöntemi
Karbon fiber takviyeli plastik veya karbon fiber takviyeli polimer (CFRP ya da CRP) güçlü, hafif ve pahalı bir çeşit kompozit malzeme ,
Kaynak: Karbon fiber takviyeli plastik
C4 karbon tutulumu mekanizması ya da C4 bitkileri kara bitkilerinin fotosentez inde karbondioksit i bağlayan ve şeker oluşturan C3 karbon
Kaynak: C4 karbon tutulumu mekanizması
Karbon Tetraklorür Kimyada formülü CCl4 olup, yoğun, renksiz, alev almayan, iletken olmayan bir sıvı. Kesif bir buhar veren karbon
Kaynak: Karbon tetra klorür
C3 karbon tutulumu mekanizması, fotosentezdeki karbon tutulumu mekanizmalarından biridir. Bu süreçle karbondioksit ve ribulozbifosfat (RuBP
Kaynak: C3 karbon tutulumu mekanizması
İs karası veya karbon siyahı, geleneksel olarak tahta veya kemik gibi organik malzemeleri yakarak üretilen ve yaygın olarak kullanılan siyah
Kaynak: İs karası
Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisi ne neden olan diğer beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa
Kaynak: Kyoto Protokolü
Klorofloro karbon gazı atmosfere parfümlerden yayılır. Ozon ile tepkimeye girerek, ozon tabakasındaki ozon ile reaksiyona girerek
Kaynak: Kloroflorokarbon gazları
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.