Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kılgın ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kılgın anlamı
sf. Kılgı durumuna geçirilebilen, amelî, pratik.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kılgın anlamı
Ufak testi.

-Erzincan

kılgın anlamı
Serviye benzer, kendine özgü kokusu ve tozu olan, dere kıyılarında yetişen, ince yapraklı bir ağaç.

Kozağaç*Gölhisar -Burdur
Alâeddin *Acıpayam -Denizli

kılgın eş anlamlısı

amelî
sf. (ameli:) 1. Kılgısal: Bir sanatı amelî olarak öğrenmek. 2. İş bakımından, işçe: Bunun amelî bir değeri yok. 3. Elverişli, kolay, uygun, kestirme: En amelî usul. Amelî bir çare.
pratik
is. 1. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül. 2. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerinin, kurallarının uygulanışı, kılgı, uygulama, tatbik, ameliye. 3. sf. Uygulamalı. 4. sf. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı: "Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı." -R. N. Güntekin. 5. sf. mec. Sorunlara kolay ve hızlı çözüm bulan.
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.