Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

konjugasyon ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı İng. conjugation
İlaç veya onun bir metabolitinin molekülüne bir radikalin veya başka bir madde molekülünün kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşan biyotransformasyon biçimi.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı İng. conjugation
Bakterilerde sex pilusları aracılığıyla doğrudan temas sağlanarak meydana gelen gen transferi.

BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı İng. conjugation
Bakterilerde, siliyatalı protozoonlarda ve kimi mantarlarda iki hücrenin kısa süreli birleşmeleri esnasında mikronukleuslarını ve dolayısıyla DNA değişiminin sağlandığı seksüel bir süreç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı İng. conjugation
Tek hücreli iki organizmanın çekirdeklerinde kromatin değişimi yapmak üzere birleşmesi veya bir maddenin diğer bir maddeyle birleşerek yeni bileşik oluşturması.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı
bakınız» birleşme

Kimya Terimleri Sözlüğü

konjugasyon anlamı İng. conjugation Alm.Konjugation Fr. conjugasion
1.Doymamışlık merkezlerinin birbirine bağlanması. 2.Proteinler gibi büyük moleküllerin diğer bileşiklerle birleşmesi.

"konjugasyon" için örnek kullanımlar

Bakteriyel konjugasyon hücre teması yoluyla bakteriler arasında genetik malzeme aktarımıdır. Transformasyon ve transdüksiyon gibi bu da
Kaynak: Bakteriyel konjugasyon
Parameciumda konjugasyon Farklı özellikteki iki parameciunm yan yana gelirler Aralarında sitoplazmik köprü (Plasmodezma) kurulur
Kaynak: Konjugasyon çeşitleri
hücrelerinin birbiriyle teması sonucu birinden öbürüne aktarılmışsa buna konjugasyon denir; doku kültürü ndeki hücrelerin transformasyonuna
Kaynak: Transformasyon
hücrelerinin (özellikle Gram-negatif olanlarının) yüzeyinde olan, bakteriyel birleşme (konjugasyon) için gerekli olan saç gibi bir yapıdır.
Kaynak: Pilus
Hücre teması yoluyla iki bakteri arasında genetik malzeme (DNA ) aktarımı olan bakteriyel konjugasyon , benzer mekaniğe sahip olduğu için
Kaynak: Eşeyli üreme
Genellikle aseksüel olarak ürerler; ama yeterli besin maddelerinin bulunmadığı ortamlarda da konjugasyon a başvurabilirler. Terliksi
Kaynak: Terliksi hayvan
Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyal lerini konjugasyon , transformasyon ,
Kaynak: Monera
Doz aşımı sonucu primer metabolik yolu (glukoronid ve sülfat konjugasyon) satüre olduğu için bu ara metabolit düzeyinde artış
Kaynak: Asetilsistein
tomurcuk oluşturma ve hücre içi tomurcuk oluşturma görülür. Eşeyli çoğalmalarında; kaynaşma (hologami ), merogami ve konjugasyon görülür.
Kaynak: Protozoa
sonucunda meydana gelir. Bakteri lerde çeşitlenme farklı işleyişlerle, transformasyon , konjugasyon ve trandüksiyon olaylarıyla görülür.
Kaynak: Rekombinant DNA teknolojisi
Çoğu NSAİİler karaciğerde oksidasyonon ve konjugasyon ile inaktif metabolitlerine metabolize olurlar ve tipik olarak idrarla atılırlar.
Kaynak: Non steroidal antienflamatuar ilaçlar
Örneğin; mantarlar ve paramesyum konjugasyon la eşeyli ürediği gibi hydra ve deniz yıldızı , eşeyli üremenin en önemli yapısı olan eşey
Kaynak: Üreme
Bir çok mikroorganizma, hızlıca yenilenebilir ve bakteriler gibi mikroplar, çok farklı türler arasında, konjugasyon ,Transformasyon ve
Kaynak: Mikroorganizma
Örneğin, bazı bakteriler konjugasyon denilen yolla, dairesel bir DNA parçasını bir bakteriden diğerine aktarırlar Bakteriler aynı zamanda
Kaynak: Genetik
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.