Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Muhammedî ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

Muhammedî anlamı
öz. is. (muhammedi:) din b. Müslüman.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

muhammedi anlamı
(< Ar. muhammedî) muhammedî, müslüman

Muhammedî eş anlamlısı

Müslüman
öz. is. 1. din b. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman. 2. din b. hlk. Dine bağlı, dindar. 3. mec. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

"Muhammedî" için örnek kullanımlar

İttihad-ı Muhammedî Fırkası, İkinci Meşrûtiyet döneminde faaliyet gösteren islâmcı siyâsî parti. 5 Nisan 1909 'da kuruldu. Adı, günümüz
Kaynak: İttihad-ı Muhammedi Fırkası
Ezân-ı Muhammedî olarak da adlandırılır. Sözlük anlamı bildirmek demektir. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Tarihçe: İlk ezan 622 yılında
Kaynak: Ezan
Metin Yüksel (d. 17 Temmuz 1958 , Bitlis - ö. 23 Şubat 1979 , İstanbul ) Muhammedî Devrimci , Akıncılar grubu ve öğrenci lideridir.
Kaynak: Metin Yüksel
Özgürlüğün ağacı yeşerdiğinden beri başarıya giden İttihat-ı Muhammedî Cemiyeti'nde birleşelim. Gazete kısa zamanda özellikle belli
Kaynak: Derviş Vahdeti
yaratığın tohumu olan “akl-ı evvel” veya tasavvufî ifadesiyle, "Nur-u Muhammedî"; son yaratığı ise bu tohumun sahibi olan “Hazreti İnsan” dır.
Kaynak: İbn-i Tufeyl
1909 senesinde 31 Mart Vak'asına karıştığı, İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti ve Derviş Vahdetî ile ilgisi olduğu iddiasıyla Dîvân-ı Harb-ı
Kaynak: Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî
Çevirileri: Muhammedî Sünnet, Mahmud Ebu Reyye. Kerime, Şerif Hitate. Kalplerin Azığı 1-4, Ebu Talib el-Mekkî. Batı Düşüncesinin Oluşumunda
Kaynak: Muharrem Tan
İslâm : Muhammedî Muhammedîlik (tasavvuf) Kişiler : Muhammed bin Abdullah - anlam ayrımı sayfası. Muhammed Ali - anlam ayrımı sayfası
Kaynak: Muhammed (anlam ayrımı)
Risaletun fi butlâni da'va evveliyyetin-nuri'l-Muhammedî (Peygamberin nurunun ilk yaratık olduğu iddasının batıl olduğu hakkında
Kaynak: Abdullah el Harari
Suçlamalar: Ezan-ı Muhammedî Risâlesi. Fıtrat-ı Tağyir Risâlesi. Hac ve Umre Duaları. Hac ve Umre Risâlesi. Hadislere İman. Hayrettin Karaman'a
Kaynak: Ahmet Mahmut Ünlü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.