Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ayazma ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

ayazma anlamı
(Mimarlık) Bizanslılarda, kentlerin kuşatılmaları sırasında su sıkıntısı çekmemek için yapılan, künklerle yeraltı kaynaklarına bağlanmış su depoları.

Güncel Türkçe Sözlük

ayazma anlamı
is. (aya'zma) Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

ayazma anlamı Rum.hagiasma
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar: § "Burada koca bir ayazma vardır ki buz gibi suyu var." -Ahmet Midhat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş, 34. § "ayazma: Mukaddes çeşme, memba manasınadır." -Ali Seydi, Lugât-i Ecnebiye.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ayazma anlamı
Çardak.

Aslanköy -İçel
Eldirek *Fethiye -Muğla

ayazma anlamı
Kaynak, kutsal kaynak, maden suyu.

İsmetiye -Bursa
Uluşiran *Şiran -Gümüşhane ve köyleri
Kisarna -Trabzon
Eldirek *Fethiye -Muğla
Taşlı müsellim*Lalapaşa -Edirne
Ceylanköy *Lüleburgaz -Kırklareli
Karacakılavuz -Tekirdağ

"ayazma" için örnek kullanımlar

Sokak temsilcilerinden Ezgi Belge'nin yürütücülüğünü üstlendiği toplantı, Ayazma'da ve diğer mahallelerde yaşanan kentsel dönüşümle ilgili sinevizyonla başladı.
Ezgi Belge projects he has undertaken a meeting of representatives of the street, Ayazma 'and the other neighborhoods in the urban transformation began sinevizyonla.
Kaynak: evrensel.net

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.