Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

tahvil ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

tahvil anlamı İng. bond, long term bond
Kamu ve özel kesim tarafından değişken veya sabit faizli, kupon ödemeli ya da iskontolu olarak çıkarılan bir yıldan uzun vadeli borç senedi. krş. bono

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

tahvîl anlamı
çevirme, dönüştürme (Konversion).

Güncel Türkçe Sözlük

tahvil anlamı
is. (tahvi:li) 1. Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. 2. esk. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.

Türkçe - İngilizce

tahvil anlamı
isim
1) bond
2) stock
3) bill
4) bill of exchange

tahvil eş anlamlısı

çevirme
is. 1. Çevirmek işi, tedvir: "Kırmızı balıklar birdenbire canlanırlar ve kavanozun içinde birbiri ardınca keyifli keyifli çark çevirmeye başlarlar." -H. E. Adıvar. 2. Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi: "Değirmende, daha sabahtan gönderilip hazırlanan yağlı bir oğlak çevirmesini tam kıvamında buldular." -R. H. Karay. 3. sf. Çevrilmiş, tercüme edilmiş: Fransızcadan çevirme bir eser. 4. hlk. Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar: "Evlerinin önü yüksek çevirme / Kadir Mevla'm bugünlük de ayırma" -Halk türküsü. 5. ask. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara. 6. müz. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi.
değiştirme
is. Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun." -N. Cumalı.
döndürme
is. Döndürmek işi, irca, tahvil: "Sohbeti o yana döndürmeye çalıştım" -A. Kabaklı.
dönüştürme
is. Dönüştürmek işi, tahvil: "İşi uzatmanın, yaşadığımız her günü işkenceye dönüştürmenin de bir anlamı yoktu." -A. Ümit.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.