Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

budun ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

budun anlamı İng. ethny Osm. kavim Fr. ethnie
Dirimbilimsel ve ekinsel bakımlardan türdeş özelliklerle birbirine bağlanmış üyelerden kuruluolan ve bu özelliklerle kimliklendirilen toplumsal küme.

Divanü Lügati't-Türk

budun anlamı
halk, ulus kavim
budun anlamı
halk, kavim, ulus
budun anlamı
kavim, ulus

Güncel Türkçe Sözlük

budun anlamı
is. top. b. 1. Kavim. 2. esk. Ulus, millet.

Kişi Adları Sözlüğü

Budun anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Halk, kavim, ulus.

budun eş anlamlısı

kavim
is. top. b. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun.
millet
is. 1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus: "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir." -Atatürk. 2. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes: "Millet tütün paralarını alınca borcunu öder." -N. Cumalı. 3. hlk. Benzer özellikleri olan topluluk: "Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok." -A. Mithat.
Ulus
öz. is. (u'lus) Bartın iline bağlı ilçelerden biri.
ulus
is. Millet: "Doğrulup gürlüyorsun yeryüzünde yeniden / Her silkinen, kalkınan, kurtulan ulusla sen." -B. K. Çağlar.

"budun" için örnek kullanımlar

Kuzu pirzolanın kilosu 40 liraya, kuşbaşının kilosu 38 liraya, kemikli budun kilosu ise 30 liraya çıktı.
Weight 40 pounds lamb chops, flaked, weight 38 pounds, 30 pounds in weight-boned budun output.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran ırk bilimi . Yunanca ethnos ile
Kaynak: Etnografya
Frances Densmore, (21 Mayıs 1867 - 5 Haziran 1957 ) ABD'li etnoğrafçı ve budun müzik bilimci. Köklü Amerikan kültürü ve müziğine sahip
Kaynak: Frances Densmore
1991 , İstanbul ). Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog ).
Kaynak: Ahmet Adnan Saygun
Göktürk Kağanlığı çatısı altında 12 budun toplanmıştır. Göktürk Yazıtları 'ndaki budun adları şunlardır: Türk/Türük Bodun. Oğuz/Dokuz Oğuz
Kaynak: Göktürk Kağanlığı
sözcüğünün Türkçe karşığı budun sözcüğüdür. Latince kökenli olan "nation", kök anlamı itibariyle "aynı atadan gelenler topluluğu" demektir.
Kaynak: Milliyetçilik
Dilbilimin sosyal bilimlere ait budun dilbilim, siyaset dilbilim ya da toplum dilbilim gibi alt alanları da vardır. Dilbilimin Alt
Kaynak: Dilbilim

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.